Σεμινάρια AVS Automotive

Η AVS automotive θέλοντας να να προσφέρει τεχνογνωσία και εξοικείωση με τις τεχνολογίες διάγνωσης και τηλεμετρίας, διοργανώνει κύκλους σεμιναρίων για όλους τους συνεργάτες. Τα σεμινάρια διεξάγονται σε κεντρικές πόλεις της Ελλάδας, σε ολιγομελή γκρουπ με την χρήση οπτικοακουστικού υλικού και χορήγηση έντυπου υλικού.

Στο τέλος κάθε σεμιναρίου λαμβάνει χώρα ένα τεστ όπου ο υποψήφιος θα πρέπει να επιτύχει ποσοστό άνω του 60% επί του ερωτηματολογίου για την χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίου.