Χορηγίες

SHELL ECO MARATHON

H ΑVS είναι επίσημος χορηγός και υποστηρικτής της ελληνικής συμμετοχής του Ε.Μ.Π. στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό εξοικονόμησης καυσίμου της SHELL, αναλαμβάνοντας και σχεδιάζοντας την απομακρυσμένη διαχείριση εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων μέσω της αυστηρής επιτήρησης πραγματικού χρόνου αναλογικών & ψηφιακών αισθητήρων τοποθετημένων επί του οχήματος μέσω τηλεματικών τεχνολογιών.


ecoleaflet 

eco3211

eco3214