Λύσεις OEM

H AVS, χάρη στην εμπειρία και εξειδίκευση στις τεχνολογίες επικοινωνιών οχημάτων και τηλεμετρίας, προσφέρει OEM λύσεις με μεγάλους βαθμούς παραμετροποίησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.