Τηλεμετρία

Διαχείριση Στόλων

Το ολοκληρωμένο σύστημα τηλεμετρίας AVS είναι ένα σύστημα διαχείρισης στόλου το οποίο δίδει δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου ενός ή περισσοτέρων οχημάτων καταγράφοντας τη θέση και το στίγμα του οχήματος/ων σε πραγματικό χρόνο (οπουδήποτε και αν βρίσκεται αυτό) με την βοήθεια ειδικών συσκευών που βρίσκονται εγκατεστημένες στα οχήματα. Ο χειρισμός των συσκευών και η παρακολούθηση των οχημάτων γίνεται από ειδική εφαρμογή που εκτελείται σε Η/Υ.  

Οι τεχνολογίες τηλεμετρίας παρουσιάζουν εξαιρετικούς ρυθμούς ανάπτυξης (20%-40% ετησίως) και το σημαντικότερο είναι πως χάρη στην ευέλικτη αρχιτεκτονική τους είναι δυνατό οι συσκευές που εκμεταλλεύονται αυτές τις τεχνολογίες να παραμετροποιηθούν για οποιοδήποτε ανάγκη απομακρυσμένου ελέγχου. 

Μερικές από τις δυνατότητες χρήσης τηλεμετρίας:

 • Δημιουργία κάθε είδους συναγερμού 
 • Ειδοποίηση για υπέρβαση οποιασδήποτε παραμέτρου κινητήρα
 • Ειδοποίηση για μη ορθή χρήση/οδήγηση οχήματος
 • Ανεύρεση θέσης οχήματος σε πραγματικό χρόνο
 • Έλεγχος Κατάστασης Οχήματος 
 • Υπολογισμός Ίχνους Άνθρακα - μέσω υπολογισμών κατανάλωσης/εκπομπής ρύπων


Η σειρά συσκευών, χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική της βραβευμένης σειράς συσκευών διαγνωστικών ΑutoExplorer100 παρέχει την δυνατότητα κάλυψης όλων των παραπάνω σε μία και μόνο συσκευή! Με την υιοθέτηση των τεχνολογιών άμεση συνέπεια είναι η κατακόρυφη μείωση των εξόδων σε ότι αφορά την συντήρηση, διάγνωση και παρακολούθηση των οχημάτων. Επιπροσθέτως, άμεσο όφελος προκύπτει στην διαχείριση των οχημάτων καθώς η επεξεργασία των πληροφοριών που συλλέγονται συντελεί στην βελτιστοποίηση της χρήσης/δρομολογίων των οχημάτων, στην εξοικονόμηση καυσίμων (και άρα στην μείωση των εξόδων για καύσιμα) και στην μείωση των ρύπων.Καταγραφή Διαδρομών Οχημάτων

 • Εντοπισμός/Θέση Οχημάτων σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη σε πραγματικό χρόνο.
 • Παρακολούθηση δρομολογίου οχήματος.
 • Πλήρες ιστορικό κινήσεων οχημάτων
 • Αναλυτική κατάσταση οχημάτων (εκκίνηση κινητήρα, ταχύτητα, διανυθέντα χιλιόμετρα)
 • Παρακολούθηση υπέρβασης ορίων ταχύτητας.
 • Προβολή, εκτύπωση και αποθήκευση σε αρχείο όλων των αναφορών.
 • Δυνατότητα αποστολής SMS για ενημερώσεις κατάστασης/ειδοποίηση συναγερμού (alert).
 • Δημιουργία Χρηστών/Οδηγών


Απομακρυσμένος Έλεγχος Παραμέτρων Κινητήρα*


Σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα τηλεμετρίας, οι εξειδικευμένες συσκευές της AVS προσφέρουν δυνατότητες παρακολούθησης παραμέτρων κινητήρα από την ίδια συσκευή τηλεματικής!

 • Έλεγχος Στροφών Κινητήρα 
 • Έλεγχος Στροφών Ρελαντί
 • Παρακολούθηση Τιμών Λάμδα
 • Βραχυπρόθεσμη/Μακροπρόθεσμη Διόρθωση Καυσίμου
 • Πίεση Εισαγωγής / Υπερτροφοδότησης
 • Θερμοκρασία Αέρα/Ψυκτικού Υγρού/Καυσαερίων
 • Τάση Μπαταρίας
 • Κατάσταση/Θέση πεταλούδας γκαζιού
 • Παρακολούθηση Φίλτρου Σωματιδίων (DPF) 
 • Έλεγχος Ανακυκλοφορίας Kαυσαερίων (EGR)
 • Έλεγχος Συστήματος Αναθυμιάσεων (EVAP)
* Οι υποστηριζόμενοι παραμέτροι διαφέρουν από όχημα σε όχημα


Ειδοποιήσεις Υπερβάσεων


Σε oποιαδήποτε Παράμετρο (Kινητήρα ή GPS) μπορεί να ορισθεί ειδοποίηση υπέρβασης η οποία θα εμφανίζεται στον χάρτη σε πραγματικό χρόνο και στο σημείο της διαδρομής που αναφέρθηκε η συγκεκριμένη υπέρβαση. Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να δημιουργεί τις ειδοποιήσεις αυτές που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες του. Παρακάτω αναφέρονται μερικές ενδεικτικές τιμές στις οποίες μπορούν να οριστούν ειδοποιήσεις υπέρβασης:

 • Θερμοκρασία Ψυκτικού Υγρού Κινητήρα 
 • Στροφές Κινητήρα
 • Ταχύτητα Οχήματος
 • Χρόνος Λειτουργίας από την Εκκίνηση Κινητήρα
 • Στάθμη Καυσίμου
 • Συνολική Διανυθείσα Απόσταση (High Resolution) 
 • Συνολικές Ώρες Λειτουργίας Κινητήρα
 • GPS - Ταχύτητα


Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Η συσκευή τηλεμετρίας όπου τοποθετείται στο όχημα, αποτελείται από την κύρια μονάδα, καλώδιο σύνδεσης με την διαγνωστική θύρα του οχήματος, καθώς και μια εξωτερική κεραία GPS.
Το εξαιρετικά μικρό μέγεθος της, την καθιστά εύκολα μεταφερόμενη και ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα είναι πως δεν χρειάζεται εξωτερική τροφοδοσία από την μπαταρία του οχήματος, καθόσον τροφοδοτείται αποκλειστικά από τη διαγνωστική θύρα του οχήματος.


Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 • Υποστήριξη όλων των διαγνωστικών interfaces (ISO 9141, KWP2000, CAN Bus 11bit/29bit) 
 • Ενσωματωμένο GPS, υψηλής ευαισθησίας
 • GSM/GPRS quad band χαμηλής κατανάλωσης 
 • Αναλογικές/ψηφιακές εισόδοι για σύνδεση εξωτερικών σημάτων (αισθητήρες για παρακολουθηση θερμοκρασιών, πιέσεων, στάθμης καυσίμου κ.α. - προαιρετικά)
 • Ψηφιακές εξόδοι για έλεγχο εξωτερικών συσκευών (προαιρετικά)
 • Τροφοδοσία 12-24V
 • Επιταχυνσιόμετρο
 • Έξοδος RS232 για εξαγωγή δεδομένων σε υφιστάμενες δικές σας συσκευές (προαιρετικά)
    

Tracker/Flight Recorder

Η σειρά συσκευών ΤL αποτελεί ένα εξελιγμένο tracker για τον εντοπισμό του οχήματος ή του στόλου οχημάτων σε οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεται. Συνδέεται απευθείας στην διαγνωστική επαφή του οχήματος και δεν απαιτούνται επιπρόσθετες καλωδιώσεις.
• Εντοπισμός/Θέση Οχημάτων σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη σε πραγματικό χρόνο

• Παρακολούθηση δρομολογίου οχήματος

• Πλήρες ιστορικό κινήσεων οχημάτων

• Αναλυτική κατάσταση οχημάτων (εκκίνηση κινητήρα,ταχύτητα, διανυθέντα χιλιόμετρα κ.α)

• Προβολή, εκτύπωση και αποθήκευση σε αρχείο όλων των αναφορών

   

Custom M2M Solutions

H δεκαπενταετής εμπειρία της AVS στο vehicle networking σε συνδυασμό με την χρήση των βραβευμένων, ανοικτής αρχιτεκτονικής, διαγνωστικών/τηλεματικών συστημάτων AutoExplorer100 επιτρέπει την ανάπτυξη custom υλοποιήσεων τηλεματικών/διαγνωστικών συστημάτων προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις μεγάλων διαχειριστών στόλων. δημοσίων οργανισμών και εταιρειών τηλεπικοινωνιών.

tele_expl2


Υποδομή Εργαστηριών - Hardware/Software


Σχεδιασμός hardware:

- Σχεδιασμός αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων για ενσωματωμένα συστήματα

- πρότυπος σχεδιασμός για ανάγκες δοκιμών

- μηχανικός σχεδιασμός και ανάπτυξη χρησιμοποιώντας το δικό μας σύστημα CNC

- ειδική μεθοδολογία ανάπτυξης συσκευών για δοκιμές

- σχεδιασμός πολυεπίπεδων πλακετών με σκοπό την ενσωμάτωση κυκλωμάτων και στις 2 πλευρές

- Ποικιλία συστημάτων RF: Zigbee, bluetooth, wifi, GSM/GPRS,GPS

- Χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας: USB, RS485, RS232, CAN, Ethernet, K/L στο automotive, PWM/VPWM

στο automotive I2C, SPI

- Χρήση αποθηκευτικών μεθόδων: SD cards, Compact Flash, SPI flash

- Χρήση μικροεπεξεργαστών PIC, 8051 και ARM7


Υποδομή Εργαστηρίων:

- Ψηφιακά πολύμετρα 6.5 ψηφίων

- Ψηφιακά τροφοδοτικά

- Ψηφιακοί παλμογράφοι 4Gsa/s

- Ειδική μονάδα παραγωγής δειγμάτων (samples)

- Μικροσκόπια

- Πάγκοι δοκιμών υψηλής τάσης (6KV)

- Εξοπλισμός CNC

- Λογικοί αναλυτές υψηλής ταχύτητας


Σχεδιασμός Λογισμικού για ενσωματωμένα συστήματα:

- Χρήση RTOS (real time operating system)

- Εργαλεία ανάπτυξης για PIC, 8051, ARM

- Περιβάλλοντα ανάπτυξης Assembly & C

- Χρήση stacks για USB, Ethernet, SD